Huncalife

HuncaLife  Rehberi  , HuncaLife Temsilcilerinin günlük iş akışını yönetmelerine yardımcı olmak üzere derlenmiştir. Günlük faaliyetlerinizi sürdürürken, ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu rehber HuncaLife Temsilcisi olarak faaliyetlerinizi kapsayan kanuni yükümlülükler dikkate alınarak hazırlanmış olup, HuncaLife’ın adil ve güvenli iş fırsatı prensibini
yansıtan kuralları içermektedir. HuncaLife Temsilcisi olarak işinizi yürütmek için iş rehberini yanınızda bir rehber olarak taşıyın ve işinizi sağlam temellere oturtarak geliştirmek için içerdiği iş kurallarını öğrenin.

Müşteri Hizmetleri Birimi, HuncaLife’ın Temsilcileri ve Özel Müşterileriyle iletişim
noktasıdır. İşlemlerin sıraya alınmasında genel ilke “ilk gelen öncelikli”dir. HuncaLife
operasyonlarıyla ilgili tüm görüş ve önerilerinizi yine Müşteri Hizmetleri Birimi kanalıyla şirkete iletmeniz gerekmektedir.

Tanımlar

Bir HuncaLife Temsilcisi olarak işinizi yürütürken aşina olmanız gereken terimler ve
kavramlara bir göz atın.

Alt Ekip/ Alt Grup:  Bir HuncaLife Temsilcisinin kendisine doğrudan bağlı olan Temsilcilerle başlayan soyağacının tamamı.

Aylık Aktivite Koşulu:    Bir HuncaLife Temsilcisinin kendisine prim tahakkuk edebilmesi için aynı ay içinde satın alması gereken HuncaLife ürünlerinin HP (HuncaLife Puanı) toplam değeri.

Yıllık Aktivite Koşulu: Bir HuncaLife Temsilcisinin veya Özel Müşterisinin kaydının silinmemesi için geriye dönük olarak 12 (oniki) ay süresince, en az 1 (bir) ay içinde satın alması gereken HuncaLife ürünlerinin KDV’li toplam tutarı veya HP değeri.

Başlangıç Seti:  Bir HuncaLife Temsilcisinin ilk siparişi olarak alması gereken, içerisinde HuncaLife işini yürütmek için ihtiyaç duyacağı bilgi, belge ve formları ve de ürün örneklerini barındıran set.

HuncaLife Puanı (HP):    Aylık performansın ve prim seviyesinin belirlenmesinde kullanılan, ürünlere verilmiş puan değeri.

İş Hacmi (İH):    Prim TL tutarının hesaplanması için HP değerinin geçerli katsayı ile çarpılmış değeri.

Kargo Limiti:   Bir HuncaLife Temsilcisi veya Özel Müşterisinin adrese teslim istediği siparişinin kargo ücretinden muaf olabilmesi için verilmesi gereken KDV’li minimum sipariş tutarı.

Kargo Ücreti:   Bir HuncaLife Temsilcisi veya Özel Müşterisinin adrese teslim sipariş tutarının belirli bir limitin altında kalması halinde ödeyeceği tutar.

Kazanç Planı:   Bir HuncaLife Temsilcisinin bir ay içinde yaptığı kişisel alımlar ARTI alt ekibindeki  Temsilci  ve Özel Müşterilerin alımları sonucunda ne şekilde gelir elde edeceğini gösteren plan.

Kişisel Puan (KHP):  Bir HuncaLife Temsilcisinin bir ay içinde HuncaLife’dan kişisel olarak satın aldığı ürünlerden topladığı puan.

Kişisel Grup:  Bir HuncaLife Temsilcisinin %24’lük grupları dışında kalan kendisi dahil alt ekibi.

Kişisel Grup Puanı (KGHP):   Bir HuncaLife Temsilcisinin bir ay içinde kendisiyle birlikte %24’lük grupları dışında kalan alt ekibinin alımlarıyla ulaştığı toplam puan.

%24’lük Grup Puanı (%24GHP):  Bir HuncaLife Temsilcisinin alt ekibinde  %24’lük prim seviyesine ulaşmış grubun/grupların ürettiği  puan.

Toplam Grup HP (TGHP):  Bir HuncaLife Temsilcisinin bir ay içerisinde ürettiği
Kişisel Grup Puanı (KGHP) ve %24’lük Grup Puanı (%24GHP) toplamı.

Kişisel İş Hacmi (KİH):    Bir HuncaLife Temsilcisinin kişisel alımlarıyla bir ay içinde ulaştıgı HP değerinin geçerli katsayı ile çarpılmış değeri.

Kişisel Grup İş Hacmi (KGİH): Bir HuncaLife Temsilcisinin bir ay içinde kendisiyle birlikte kişisel grubunun alımlarıyla ulaştığı HP değerinin geçerli katsayı ile çarpılmış değeri.

Liderlik Primi: Bir HuncaLife Temsilcisinin  alt ekibindeki %24 gruplar üzerinden ve kazanç planına uygun olarak elde edeceği ek kazanç.

Liderlik Primi Koşulu: Bir HuncaLife Temsilcisinin, alt ekibindeki %24 gruplardan (kopan gruptan) kendisine Liderlik Primi tahakkuk edebilmesi için kopan grupları haricinde tamamlaması gereken Kişisel Grup Puanı.

Önerilen Tüketici Fiyatı: HuncaLife’ın Temsilcilerine önerdiği KDV’li ürün satış fiyatı yani katalog fiyatı.

Özel Müşteri Fiyatı:  Bir HuncaLife Özel Müşterisinin ürünleri HuncaLife’tan satın aldığı KDV’li fiyat.

Özel Müşteri:  HuncaLife ürünlerini Özel Müşteri Fiyatı üzerinden kişisel kullanımı için satın alan gerçek kişi.

 Prim: Bir HuncaLife Temsilcisinin kendisiyle birlikte kişisel grubunun alımlarıyla, bir ay içinde topladıkları puana göre ve kazanç planına uygun olarak elde edeceği kazanç.

Prim Seviyesi:  Bir HuncaLife Temsilcisinin kendi kişisel alımları, alt grubundaki Temsilcilerin ve Özel Müşterilerinin alımları sonucunda ulaştığı toplam HP değerine Prim tablosunda denk gelen prim yüzdesi.

Standart Prim:  Bir HuncaLife Temsilcisinin, %24’lük gruplar dışında kalan alt ekiplerinden kazanç planı çerçevesinde elde ettiği gelir.

Seviye:  HuncaLife Temsilcileri ve Özel Müşterilerinin soyağacı üzerinde yer aldıkları yatay “kat”(lar).

Soyağacı:  HuncaLife Temsilcilerini ve Özel Müsterilerini, kazanç planındaki primlerin dağıtılması açısından birbirleriyle ilişkilendiren yapı.

Sponsor:  Bir HuncaLife Temsilcisini veya Özel Müşterisini HuncaLife doğrudan satış
organizasyonuna kazandıran ve soyağacında, bu kişinin hemen üzerinde yer alan HuncaLife Temsilcisi.

Temsilci:  HuncaLife ürünlerini, Temsilci Fiyatı üzerinden satın alan, bu ürünleri Önerilen Tüketici Fiyatı üzerinden satma ve kendisi gibi bağımsız HuncaLife Temsilcilerinden oluşan ekip/ grup kurma hakkı verilmiş olan,
bu faaliyetleri sonucunda da HuncaLife Kazanç Planında öngörülen kazançları elde edebilen gerçek kişi.

Temsilci Fiyatı:   Bir HuncaLife Temsilcisinin ürünleri HuncaLife’tan
satın aldığı KDV’li fiyat.

Üst Ekip/ Üst Grup:  HuncaLife soyağacında, bir HuncaLife Temsilcisi veya Özel Müşterisinin üstünde, HuncaLife’a kadar aynı ve tek bir hat üzerinde yer alan Temsilcilerin tamamı.

3 yorum

musaduman için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir